Oferta

BETONAC®- FIX 2

BETONAC®- FIX 2 - Preparat do usuwania trudnych zanieczyszczeń z betonu.


Sposób użycia:

Preparat jest mocno skoncentrowany i stosuje się go w rozcieńczeniu z wodą.

W zależności od stopnia zanieczyszczeń środek rozcieńczamy w wodzie w proporcji 1:1 lub 1:10.

Reakcja czyszcząca jest widoczna w momencie gdy środek podczas reakcji z betonem/cementem zaczyna się pienić. W razie potrzeby nanieść ponownie.

Po skończeniu stosowania preparatu calość spryskać wodą.

Ważne informacje:

Preprarat nie może być przechowywany w metalowych pojemnikach. Przed użyciem należy wypróbować środek na małej powierzchni.

UWAGA: Środek działa drażniąco na oczy, skórę i oddech. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać natychmiast dużą ilością wody. Podczas używania nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice. Ponadto chronić oczy oraz twarz.