Oferta

ULTRASONIC ALCALINE

ULTRASONIC ALCALINE jest skoncentrowanym, niskopieniącym, alkalicznym środkiem czyszczącym o dużej skuteczności działania, przeznaczonym do usuwania zabrudzeń żywicznych, olejów, smarów, nagarów oraz wszelkiego rodzaju tłustych osadów i nalotów z różnego typu powierzchni metalowych.

ULTRASONIC ALCALINE jest środkiem przeznaczonym do stosowania w różnego typu myjniach wykorzystujących w procesie czyszczenia fale ultradźwiękowe.

ULTRASONIC ALCALINE może być stosowany do mycia powierzchni metalowych (żelaznych i kolorowych), a także różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

ULTRASONIC ALCALINE może być stosowany przy czyszczeniu w wysokich temperaturach (pow. 60 °C).


Stężenie roztworu roboczego dla ULTRASONIC ALCALINE należy dobrać w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzenia, typu czyszczonej powierzchni oraz techniki mycia (długość mycia, temperatura). Proponowane stężenie roztworu roboczego: od 10 do 15% (od 10 do 15 L środka na 100 L wody).

ULTRASONIC ALCALINE wykazuje działanie korozyjne, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczas czyszczenia powierzchni wykonanych z aluminium oraz metali lekkich.

ULTRASONIC ALCALINE ulega całkowitej biodegradacji.

ULTRASONIC ALCALINE posiada atest PZH - HK/B/0705/01/2004.

Przed przystąpieniem do pracy ze środkiem ULTRASONIC ALCALINE należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki.

Środek ULTRASONIC ALCALINE dostępny jest w zbiornikach o pojemności 25, 210 oraz 1000 L.